caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

Các lớp 10, 11, 12 tiếp tục học văn hóa buổi sáng (Áp dụng theo TKB văn hóa đã gửi ngày 24/02) theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng!

TKB NGHỀ TUẦN 26 1

TKB NGHỀ TUẦN 26 2

TKB NGHỀ TUẦN 26 3

TKB NGHỀ TUẦN 26 4

TKB NGHỀ TUẦN 26 5

TKB NGHỀ TUẦN 26 6

Các lớp cao đẳng, trung cấp học nghề trực tiếp tại trường.

 

TKB NGHỀ TUẦN 25 1

TKB NGHỀ TUẦN 25 2

TKB NGHỀ TUẦN 25 3

TKB NGHỀ TUẦN 25 4TKB NGHỀ TUẦN 25 5TKB NGHỀ TUẦN 25 6TKB NGHỀ TUẦN 25 7

Các lớp 10, 11, 12 học văn hóa buổi sáng theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

TKB KHỐI 10 TUẦN 25 1

TKB KHỐI 11 TUẦN 25 1

TKB KHỐI 12 TUẦN 25 1

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19

hình thức học có thể thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến.

Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

TKB tuần 23 1

TKB tuần 23 2

TKB tuần 23 3

TKB tuần 23 4

TKB tuần 23 5

TKB tuần 23 6

TKB tuần 23 7

TKB tuần 23 8

TKB tuần 23 9

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 NĂM HỌC 2021 - 2022

(HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG)

TKB TUAN 17 1

TKB TUAN 17 2

TKB TUAN 17 3

TKB TUAN 17 4

TKB TUAN 17 5

TKB TUAN 17 6

TKB TUAN 17 7

TKB TUAN 17 8

Page 7 of 38

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng